Voor professionals

Stichting Ela is een professionele organisatie voor cliënten uit de WLZ. We zijn gevestigd op een prikkelarme locatie in het buitengebied. Wij bieden enkel Zorg in Natura vanuit ons contract met Zilveren Kruis Zorgkantoor. Wij hebben een WTZi toelating voor begeleiding, dagbesteding en behandeling en hebben een BOPZ status (tegenwoordig WZD locatie) toegekend vanuit de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Er wonen momenteel 14 cliënten. In 2019 is de bouw van een nieuwe woongroep afgerond. Affiniteit met de sfeer van het leven in het buitengebied en de bijbehorende werkzaamheden zijn van belang in het woongenot van de cliënten.

Op basis van VG7, GGZ7B en LVG5 (met of zonder meerzorg) biedt Stichting Ela een 24-uurs woonvoorziening waarin er op een gestructureerde en gekaderde manier geleefd wordt. Er wordt gewerkt vanuit Triple C, Geef me de 5 en het sociaal competentiemodel, echter wij zijn in staat om op maat gemaakte zorg te bieden aan elk individu. Alles wordt geboden vanuit één integraal begeleidingsteam van zeer ervaren professionals. Daarnaast werken wij multidisciplinair met onze GZ Psycholoog en Psychiater.

Wij bieden het gewone leven, waarin eigen regie, zelfvoldoening, prettig wonen, lekker werken en genieten van je vrije tijd centraal staat. Vrij waar mogelijk, begrensd waar nodig is.

De werkzaamheden tussen 9.30 – 16.00 uur bestaan uit:

Daarnaast kijken wij individueel of er andere interesses zijn, die wij op het erf of daarbuiten kunnen realiseren. Op dit moment werken er al 3 cliënten (1 dag per week) extern.
De mogelijkheden zijn zeer groot. Gedragsproblematiek, psychische stoornissen, gedwongen opname door middel van een RM, bij Stichting Ela is dit geen uitsluiting voor opname.

Er zijn momenteel enkele exclusiecriteria:

De huidige 14 plekken worden aangeboden door middel van Intramuraal Verblijf. De nieuwbouw bevat 8 studio’s (zit-slaap kamer) en hebben een oppervlakte van circa 25 m2, met een eigen sanitaire ruimte en een toegang naar buiten met eigen tuin. Stichting Ela werkt nauw samen met de ouders en de direct betrokkenen van elke cliënt. Er is een formele Cliëntenraad en er worden jaarlijks ongeveer 4 ouderavonden georganiseerd.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Bas de Greef, Directeur – Bestuurder Stichting Ela, via telefoonnummer 06 3037 6224 of per mail: s.degreef@stichtingela.nl.

De wachtlijst is inmiddels gesloten.